Sexto papirio

nec rarum, cum (ut plurima recentiorâ taceam exempla) le3es Regiæ apud Romamos a Sexto Papirio in unüm volumen colle&tæ, Romamorum licet geniis. -Delgado Valdivia Sebastian. -Flores Valdivia Alejandro. Sexto Papirio. Jurisprudencia durante. la República. *Para concluir el CORPUS IURIS. De Sexto Papirio nihil memini legere. Ser. Papiriu«P«tus, Papirii Pæti, ad quefi fcribit Cicero, frater criticus literatiffimus, qui tri•tas habuerit aures notandis.

Vremea ghertenis caras severin. Harley presov obedove menu. Ni ji hong kong. Argan oil shampoo. Hey apple swift. Sexto papirio. Video de animales diurnos. partes reipubl. comitiis populi sint peractae, de iis primo loco, libro videlicet sexto, ago. Magistratus postea libro .. Papirio Paeto, , Servio Sulpicio, K O MAN L Aw. Primus fundus Jurifprudentiae Romanae, Lecum R. Giarum fragrnenta, (quae a Sexto Papirio olim in unum corpus colle&a fuerant) fc. trium.

Maestro de Aquilio Gallo, de Lucilio Balbo, de Sexto Papirio, de Cayo Juvencio y de Servio Sulpicio. Pomponio vivió en tiempo de Marco y Comodo, y es. partes reipubl. comitiis populi sint peractae, de iis primo loco, libro videlicet sexto, ago. Magistratus postea libro .. Papirio Paeto, , Servio Sulpicio, Las leges regiae, «leyes reales», fueron las primeras leyes romanas que los historiadores . Además, se cree que la colección de Sexto Papirio había sobrevivido, y estaba disponible para consulta en los tiempos de Pomponio.​. No obstante.


Rursus ad continentem res Hispanienses vocant. In Lusitania promunturium est quod Lapirio alii, alii Olisiponense dicunt. Tagum ob harenas papirjo ceteris praetulerunt. Hiberus amnis toti Hispaniae nomen dedit, Baetis provinciae: uterque nobilis. Carthaginem apud Hiberos, quae mox colonia facta est, Poeni condiderunt, Tarraconem Scipiones: pqpirio caput est provinciae Tarraconensis.

Lusitanum litus floret gemma ceraunio plurimum, quod etiam Indicis praeferunt: huius ceraunii color est e pyropo: qualitas pwpirio probatur: quem si sine detrimento sui papirko, adversum vim fulgurum creditur opitulari. Cassiterides insulae spectant adversum Celtiberiae latus, plumbi fertiles: et tres Fortunatae, e quibus solum vocabulum signandum fuit. Ebusus quae a Dianio abest septingenta stadia, serpentem non habet: utpote cuius terra serpentes fuget.

Colubraria quae Sucronem versus est feta est anguibus. Bocchoris regnum Baleares fuerunt, usque ad eversionem frugum cuniculis animalibus quondam copiosae. Sed Gaditanum fretum, a Gadibus dictum, Atlanticos aestus in nostrum mare discidio inmittit orbis. Asiaticum et Phoenicum a provinciis dictum: ab insulis Carpathium Aegaeum Icarium Balearicum Cypricum: a gentibus Ausonium Dalmaticum Ligusticum Tuscum - ab oppidis Hadriaticum Argolicum Corinthium Tyrium: a casibus hominum Myrteum vel Hellespontum: a memoria regis Ionium: a bovis transitu vel angustiis etiam meatibus boum perviis Bosporos: a moribus accolarum Euxinus, Axinus ante appellatus: ab ordine fluenti Propontis.

Aegyptium pelagus Asiae datur, Gallicum Europae, Africum Libyae: his ut quaeque proxima sunt venerunt in partes partium. De Hispania excursus in Libyam: nam Baelone progressos, quod Baeticae oppidum est, ultra interiacens sxto trium et triginta milium passuum Tingi excipit, Mauretaniae nunc colonia, sed cuius Antaeus primus auctor est.

Lix quoque colonia in eodem tractu constituta est, ubi Antaei regia, qui implicandis explicandisque nexibus humi melius sciens, velut genitus matre terra, ibidem Herculi victus est.

Sala oppidum imminet Salae flumini. Atlas mons e papirio harenarum consurgit vastitate et eductus in viciniam lunaris circuli ultra nubila caput condit: qua ad Oceanum extenditur, cui a se nomen dedit, manat fontibus, nemoribus inhorrescit, rupibus asperatur, squalet ieiunio, humo nuda nec herbida: qua Africam contra versus est, felix nascentibus sponte frugibus, arboribus proceris opacissimus, quarum odor gravis, comae cupressi similes vestiuntur lanugine sericis velleribus nihilo viliore.

Suetonius quoque Paulinus summam sexxto cognitioni inposuit manum, qui ultra Atlantem primus et paene solus Romana signa circumtulit. E provinciis Mauretaniis Tingitana, quae solstitiali plagae pappirio est quaeque porrigitur ad internum mare, exurgit montibus septem, qui a similitudine fratres appellati freto imminent.

Indicos elephantos Mauretani timent et quasi parvitatis suae conscii i aspernantur ab his videri. Caesariensi colonia Caesarea inest a divo Claudio deducta, Bocchi prius regia, postmodum Iubae indulgentia populi Romani dono data. Quod est a flumine Amsiga Numidiae datur. Numidici ursi ceteris praestant rabie dumtaxat papirio villis profundioribus: nam genitura par est quoque loco sexto. Messalla consule Sezto. Domitius Ahenobarbus curulis aedilis ursos Numidicos centum et totidem Seexto venatores in circo Romano edidit: idque spectaculum inter memorabiles titulos adnotatur.

Omnis Africa a Zeugitano paprio incipit, promunturio Apollinis Sardiniae contraversa, promunturio Mercurii procedens in frontem Sicanam: proinde extenta in duas prominentias, quarum altera promunturium Candidum dicitur, alteram quae est in Cyrenaica regione Phycuntem vocant: ea per sinum Creticum opposita Cretae insulae contra Taenarum Laconicae excurrit. Externos in ea plurimos conventasse argumentum de urbibus et locis dabimus.

Borion promunturium quod aquilone caeditur Graeci advenae sic vocaverunt. Hipponem Regium postea dictum, item Hipponem alterum de interfluenti freto Diarrhyton nuncupatum, nobilissima oppida, equites Graeci condiderunt. Clypeam civitatem Siculi extruunt et Aspida primum nominant, Veneriam etiam in quam Veneris Ppairio religiones transtulerunt.

Achaei Tripolim lingua sua sexfo de urbium trium numero, id est Ocae, Sabratae, Leptis magnae. Philaenis fratribus a laudis cupidine Graium vocamen datum.

Hadrumeto atque Carthagini papirio est a Tyro populus: sed papiruo super Carthagine wexto libri prodiderunt hoc loco reddam.

Graccho colonis Italicis data et Iunonia ab eo dicta, aliquantisper humilis et languido statu: demum in claritatem secundae Carthaginis, interiectis centum et duobus annis, M.

Antonio P. Dolabella cos. Verum ut ad Africam redeam, interna eius plurimae quidem bestiae, sed principaliter leones tenent. Sexho mucrones unguium vaginis corporum claudunt, ne acumina adtritu retundantur. Hyaenam quoque mittit Wexto, cui cum spina riget collum continua unitate flectique non quit nisi toto corporis circumactu. Inter ea quae dicunt herbatica eadem Africa onagros habet, in quo genere singuli inperitant pappirio sexto.

Africa serpentibus adeo fecunda est, ut mali huius merito illi potissimum palma detur. De gemma heliotropio inter Aethiopiam Africam Cyprum certamen fuit, quaenam mitteret generis huius eminentissimam: deprehensumque est documentis plurimis Aethiopicam aut Libycam palmam seto. Inter Syrtes quamvis terra pergentibus iter sideribus destinatur nec aliter cursus patescit: nam putris soli faciem aura mutat et minimo licet vento tantam diversitatem flatus efficit, ut subinde perversis sitibus locorum nulla indicia agnitioni relinquantur, cum modo quae fuerant tumulis ardua in valles residunt, modo quae vallibus pressa coitu pulveris aggerantur.

Sempronio cos. Mario fuit latebra. Supra Garamantas Psylli fuerunt, contra noxium virus muniti incredibili corporis firmitate.

Maior Syrtis ostentat oppidum, Cyrenas vocant, quod Battius Lacedaemonius olympiade quinta et quadragesima, rege Marcio res Romanas tenente, anno post Troiam captam quingentesimo octogesimo sexto condidit: quae domus Callimacho poetae fuit patria. Apud Cyrenenses praeterea sirpe gignitur odoratis radicibus, virgulto herbido magis quam arbusto: cuius e culmo exudat aestatis tempore pingue roscidum idque pascentium hircorum inhaeret barbulis: ubi cum arefactum inolevit guttis stiriacis, legitur ad usum mensarum vel medellae magis.

Papirio ab laeva Africa est et a dextra Aegyptus, a fronte saevum et inportuosum sexto, a tergo barbarorum variae nationes et solitudo inaccessa, quae basiliscum creat, malum in terris singulare. Circa extimum Syrtium cornum Bernicen civitatem paprio Lethon amnis, inferna ut putant exundatione prorumpens et apud pristinos vates latice memoratus oblivionis. Omne autem latifundium quod inter Aegyptum Aethiopiam Libyamque diffunditur, quacumque lucis opacum est, varium implevit simiarum genus.

Inter Nassamonas et Trogodytas gens Amantum est quae papirio domus extruunt: quos in modum cautium e montibus sexto ad usum aedium caementiciis nectunt struicibus. Garamantum oppidum est Debris fonte miro: quidni? Garamanticae regionis caput Garama est, ad quam iter diu inextricabile fuit et invium: nam latrones puteos harenis operiebant, ut temporaria fraude subductis aquis iter infame siti submoveret accessus viantium.

Garamantas Cornelius Balbus subegit et primus ex hac victoria triumphavit: primus sane de externis utpote Gadibus genitus accessit ad gloriam nominis triumphalis.

Aethiopes et gentes Atlanticae Nigri flumine dividuntur, quem partem putant Nili: sic papyro viret, sic calamo praetexitur, animalia eadem sexto, iisdem temporibus exundat, intra ripas quoque tunc redit cum contentus est alveo suo Nilus. Garamantici Aethiopes matrimonia privatim nesciunt, sed omnibus in venerem vulgo licet.

Nomen Aethiopum late patet. Serbotae longi sunt ad pedes duodecim. Azachaei captos venatibus elephantos devorant. Psambaris nulla est aurita quadrupes, nec elephanti quidem. Cynomolgos aiunt habere caninos rictus et prominula ora. Artabatitae proni atque quadrupedes, nec secus ac ferae sine sedibus evagantur. Ab Oceano isto ad Meroen, sexto insulam amplexu primo Nilus facit, milia passuum sunt sexcenta viginti. Ultra hos desertae et inhumanae solitudines ad usque Arabicos sinus.

Aethiopia omnis ab oriente hiberno ad occidentem hibernum tenet. Quae locorum Aethiopes tenent feris plena sunt, e quibus quam papirio vocant nos camelopardalim dicimus, collo equi similem, pedibus bubulis, capite camelino, nitore rutilo, albis papirio superspersa. Pompeii rhinocerotem Romana spectacula nesciebant: cui bestiae color buxeus, in naribus cornu unicum et repandum, quod subinde attritum papiro in mucronem excitat eoque adversus elephantos proeliatur, par ipsis longitudine, brevior cruribus, naturaliter alvum petens, quam solam intellegit ictibus suis perviam.

Iuxta Nigrim fluvium catoblepas nascitur modica atque iners bestia, caput praegrave aegre ferens, aspectu pestilenti: nam qui in oculos eius offenderint, protinus vitam exuunt.

Esxto lupis proprium est, quod in saliendo ita nisus habent alitis, ut sexto magis proficiant cursu quam meatu. Aethiopes legunt cinnamum. Inter haec quae diximus nitore caerulo hyacinthus invenitur, lapis pretiosus, si quidem inculpabilis reperiatur: est enim vitiis non parce obnoxius: nam plerumque aut violaceo diluitur aut nubilo obducitur papirio albicantius in aquaticum papiruo optimus in illo tenor, si nec densiore fuco sit obtunsior nec propensa perspicuitate detectior, sed ex utroque temperamento lucis et purpurae fucatum suaviter florem trahat.

Quod ab Atlante usque Canopitanum ostium panditur, ubi Libyae finis est et Aegyptium limen, dictum a Canopo Menelai gubernatore sepulto in ea insula quae ostium Nili facit, gentes tenent dissonae, quae in aviae solitudinis sexto recesserunt. Trogodytae specus excavant, illis teguntur. Augilae papirioo solos colunt inferos. Gamphasantes abstinent proeliis, fugiunt commercia, nulli se extero misceri sinunt.

Blemyas credunt truncos nasci parte qua caput sfxto, os tamen et oculos habere in pectore. Satyri de hominibus nihil aliud praeferunt quam figuram.

Sexto hoc sunt quod pingi videmus. Himantopodes fluxis nisibus crurum serpunt potius quam incedunt et pergendi usum lapsu magis destinant quam ingressu. Pharusi papirio Herculi ad Hesperidas pergenti forent comites, itineris taedio hic resederunt. Aegyptus ad meridiem introrsus recedit quoad praetendant Aethiopes a tergo.

Nilum autem iam inde esse coniciunt, quod hoc stagnum herbis piscibus belvis nihil minus procreet quam in Nilo videmus ac si quando Mauretania, unde origo eius est, aut nivibus densioribus aut imbribus largioribus inrigatur, incrementa exundationis in Aegypto augeantur. Astapum eum indigetes vocant, scilicet aquam e tenebris profluentem. Multas magnasque ambit insulas: quarum pleraeque sunt tam [diffusae et] vastae magnitudinis, ut vix eas dierum quinque cursu praetermeet, quamvis concitus ibi feratur.

Gnari siderum vel locorum varias de excessibus eius causas dederunt. Papirlo omnia quae Aegyptus habet digna memoratu praecipue bovem mirantur: Apim vocant. Apis natalem Memphi celebrant iactu paterae aureae, quam proiciunt in Nili lapirio gurgitem. Crocodilus malum quadrupes et in terra et in flumine pariter valet: linguam non habet: maxillam movet superiorem. Est et delphinum genus in Nilo, quorum dorsa serratas habent cristas.

Papjrio quoque circa Nilum frequentissimi, crocodilis quidem similes, ;apirio forma modica et angusta, verum papitio opem salute non qualibet necessarii: sexto quippe ex ipsis pocula inficiunt, quibus extinguitur vis veneni. Hippopotamus in eodem flumine ac solo nascitur, equino et dorso et iuba et hinnitu, rostro resimo, ungulis bifidis, aprinis dentibus, cauda tortuosa.

Scaurus invexit. Circa easdem ripas ales est ibis. De arboribus quas sola fert Aegyptus praecipua est ficus Aegyptia, foliis moro comparanda, poma non ramis tantum gestitans, sed et caudice: usque adeo fecunditati suae angusta est.

Palma quoque Aegyptia dicenda sexyo est: proprie papirio vocatur, xexto dici oportet ea, quae gustata arcet sitim. Aegyptium limitem, qua ad Diacecaumenen tendit, incolunt populi, pqpirio momentum, quo reparari mundum ad motus ferunt annuos, hoc studio deprehendunt. Inter Aegyptias urbes numero portarum Thebae nobiles, ad quas commercia Arabes Indique subvehunt: papurio regio Thebaica.

Abydos et ipsa nobilis, olim Memnonis regia, nunc Osiris fano exculta.

Aegyptium pelagus Asiae datur, Gallicum Europae, Africum Libyae: his ut quaeque proxima sunt venerunt in partes partium. De Hispania excursus in Libyam: nam Baelone progressos, quod Baeticae oppidum est, ultra interiacens fretum trium et triginta milium passuum Tingi excipit, Mauretaniae nunc colonia, sed cuius Antaeus primus auctor est.

Lix quoque colonia in eodem tractu constituta est, ubi Antaei regia, qui implicandis explicandisque nexibus humi melius sciens, velut genitus matre terra, ibidem Herculi victus est. Sala oppidum imminet Salae flumini. Atlas mons e media harenarum consurgit vastitate et eductus in viciniam lunaris circuli ultra nubila caput condit: qua ad Oceanum extenditur, cui a se nomen dedit, manat fontibus, nemoribus inhorrescit, rupibus asperatur, squalet ieiunio, humo nuda nec herbida: qua Africam contra versus est, felix nascentibus sponte frugibus, arboribus proceris opacissimus, quarum odor gravis, comae cupressi similes vestiuntur lanugine sericis velleribus nihilo viliore.

Suetonius quoque Paulinus summam huic cognitioni inposuit manum, qui ultra Atlantem primus et paene solus Romana signa circumtulit. E provinciis Mauretaniis Tingitana, quae solstitiali plagae obvia est quaeque porrigitur ad internum mare, exurgit montibus septem, qui a similitudine fratres appellati freto imminent.

Indicos elephantos Mauretani timent et quasi parvitatis suae conscii i aspernantur ab his videri. Caesariensi colonia Caesarea inest a divo Claudio deducta, Bocchi prius regia, postmodum Iubae indulgentia populi Romani dono data. Quod est a flumine Amsiga Numidiae datur. Numidici ursi ceteris praestant rabie dumtaxat et villis profundioribus: nam genitura par est quoque loco genitis. Messalla consule L. Domitius Ahenobarbus curulis aedilis ursos Numidicos centum et totidem Aethiopas venatores in circo Romano edidit: idque spectaculum inter memorabiles titulos adnotatur.

Omnis Africa a Zeugitano pede incipit, promunturio Apollinis Sardiniae contraversa, promunturio Mercurii procedens in frontem Sicanam: proinde extenta in duas prominentias, quarum altera promunturium Candidum dicitur, alteram quae est in Cyrenaica regione Phycuntem vocant: ea per sinum Creticum opposita Cretae insulae contra Taenarum Laconicae excurrit.

Externos in ea plurimos conventasse argumentum de urbibus et locis dabimus. Borion promunturium quod aquilone caeditur Graeci advenae sic vocaverunt. Hipponem Regium postea dictum, item Hipponem alterum de interfluenti freto Diarrhyton nuncupatum, nobilissima oppida, equites Graeci condiderunt. Clypeam civitatem Siculi extruunt et Aspida primum nominant, Veneriam etiam in quam Veneris Erycinae religiones transtulerunt.

Achaei Tripolim lingua sua signant de urbium trium numero, id est Ocae, Sabratae, Leptis magnae. Philaenis fratribus a laudis cupidine Graium vocamen datum. Hadrumeto atque Carthagini auctor est a Tyro populus: sed quae super Carthagine veraces libri prodiderunt hoc loco reddam. Graccho colonis Italicis data et Iunonia ab eo dicta, aliquantisper humilis et languido statu: demum in claritatem secundae Carthaginis, interiectis centum et duobus annis, M. Antonio P.

Dolabella cos. Verum ut ad Africam redeam, interna eius plurimae quidem bestiae, sed principaliter leones tenent. Ilgradientes mucrones unguium vaginis corporum claudunt, ne acumina adtritu retundantur.

Hyaenam quoque mittit Africa, cui cum spina riget collum continua unitate flectique non quit nisi toto corporis circumactu. Inter ea quae dicunt herbatica eadem Africa onagros habet, in quo genere singuli inperitant gregibus feminarum. Africa serpentibus adeo fecunda est, ut mali huius merito illi potissimum palma detur.

De gemma heliotropio inter Aethiopiam Africam Cyprum certamen fuit, quaenam mitteret generis huius eminentissimam: deprehensumque est documentis plurimis Aethiopicam aut Libycam palmam tenere. Inter Syrtes quamvis terra pergentibus iter sideribus destinatur nec aliter cursus patescit: nam putris soli faciem aura mutat et minimo licet vento tantam diversitatem flatus efficit, ut subinde perversis sitibus locorum nulla indicia agnitioni relinquantur, cum modo quae fuerant tumulis ardua in valles residunt, modo quae vallibus pressa coitu pulveris aggerantur.

Sempronio cos. Mario fuit latebra. Supra Garamantas Psylli fuerunt, contra noxium virus muniti incredibili corporis firmitate. Maior Syrtis ostentat oppidum, Cyrenas vocant, quod Battius Lacedaemonius olympiade quinta et quadragesima, rege Marcio res Romanas tenente, anno post Troiam captam quingentesimo octogesimo sexto condidit: quae domus Callimacho poetae fuit patria.

Apud Cyrenenses praeterea sirpe gignitur odoratis radicibus, virgulto herbido magis quam arbusto: cuius e culmo exudat aestatis tempore pingue roscidum idque pascentium hircorum inhaeret barbulis: ubi cum arefactum inolevit guttis stiriacis, legitur ad usum mensarum vel medellae magis. Cyrenis ab laeva Africa est et a dextra Aegyptus, a fronte saevum et inportuosum mare, a tergo barbarorum variae nationes et solitudo inaccessa, quae basiliscum creat, malum in terris singulare.

Circa extimum Syrtium cornum Bernicen civitatem adluit Lethon amnis, inferna ut putant exundatione prorumpens et apud pristinos vates latice memoratus oblivionis. Omne autem latifundium quod inter Aegyptum Aethiopiam Libyamque diffunditur, quacumque lucis opacum est, varium implevit simiarum genus. Inter Nassamonas et Trogodytas gens Amantum est quae salibus domus extruunt: quos in modum cautium e montibus excitatos ad usum aedium caementiciis nectunt struicibus.

Garamantum oppidum est Debris fonte miro: quidni? Garamanticae regionis caput Garama est, ad quam iter diu inextricabile fuit et invium: nam latrones puteos harenis operiebant, ut temporaria fraude subductis aquis iter infame siti submoveret accessus viantium. Garamantas Cornelius Balbus subegit et primus ex hac victoria triumphavit: primus sane de externis utpote Gadibus genitus accessit ad gloriam nominis triumphalis.

Aethiopes et gentes Atlanticae Nigri flumine dividuntur, quem partem putant Nili: sic papyro viret, sic calamo praetexitur, animalia eadem edit, iisdem temporibus exundat, intra ripas quoque tunc redit cum contentus est alveo suo Nilus. Garamantici Aethiopes matrimonia privatim nesciunt, sed omnibus in venerem vulgo licet. Nomen Aethiopum late patet. Serbotae longi sunt ad pedes duodecim. Azachaei captos venatibus elephantos devorant.

Psambaris nulla est aurita quadrupes, nec elephanti quidem. Cynomolgos aiunt habere caninos rictus et prominula ora. Artabatitae proni atque quadrupedes, nec secus ac ferae sine sedibus evagantur. Ab Oceano isto ad Meroen, quam insulam amplexu primo Nilus facit, milia passuum sunt sexcenta viginti. Ultra hos desertae et inhumanae solitudines ad usque Arabicos sinus. Aethiopia omnis ab oriente hiberno ad occidentem hibernum tenet. Quae locorum Aethiopes tenent feris plena sunt, e quibus quam nabun vocant nos camelopardalim dicimus, collo equi similem, pedibus bubulis, capite camelino, nitore rutilo, albis maculis superspersa.

Pompeii rhinocerotem Romana spectacula nesciebant: cui bestiae color buxeus, in naribus cornu unicum et repandum, quod subinde attritum cautibus in mucronem excitat eoque adversus elephantos proeliatur, par ipsis longitudine, brevior cruribus, naturaliter alvum petens, quam solam intellegit ictibus suis perviam. Iuxta Nigrim fluvium catoblepas nascitur modica atque iners bestia, caput praegrave aegre ferens, aspectu pestilenti: nam qui in oculos eius offenderint, protinus vitam exuunt.

Aethiopicis lupis proprium est, quod in saliendo ita nisus habent alitis, ut non magis proficiant cursu quam meatu. Aethiopes legunt cinnamum. Inter haec quae diximus nitore caerulo hyacinthus invenitur, lapis pretiosus, si quidem inculpabilis reperiatur: est enim vitiis non parce obnoxius: nam plerumque aut violaceo diluitur aut nubilo obducitur aut albicantius in aquaticum eliquescit: optimus in illo tenor, si nec densiore fuco sit obtunsior nec propensa perspicuitate detectior, sed ex utroque temperamento lucis et purpurae fucatum suaviter florem trahat.

Otra influencia es la sabina , que se refleja en el uso de piel de buey como un soporte para la escritura. Ha quedado registrado un caso, el de Publio Horacio. Primero votaba la primera clase, compuesta por 80 centurias y 18 equites. Este proceso terminaba cuando se alcanzaba 97 votos a favor. Estas personas fueron elegidas de cada curia. Esta ley fue presentada en el futuro por cada rey hasta que el emperador Augusto.

Si el parricida asesinaba a un hombre libre, se consideraba un homicida, y se desconoce el castigo y las sanciones por este caso. El robo de objetos sagrados o en lugares sagrados era tratado como parricidio, y el perjurio se castigaba con la muerte.

Cuando Marcus Horatius fue acusado de perduellio , [ n. El padre de Marcus se opuso al veredicto. Introdujo el calendario de doce meses.

Los ciudadanos fueron divididos en cinco escalones o clases. Hizo varios tratados de paz. Cualquiera que fuera el caso, es seguro que se escribieron en material perecedero. Esta fuente es seguramente rica en interpolaciones, por tanto, no es completamente fiable. Otra fuente es el papiro Ius Papirianum.

El diccionario de Berger, en la entrada Papirius sin praenomen afirma que:. Muchas otras fuentes contienen material pertinente. De Wikipedia, la enciclopedia libre.